Menü

Spuntino Italiano  52

Weinkarte

Spuntino Italiano  56

Weinkarte

TEL.: 089 / 57909444

Reservierung

Spuntino Italiano karte e1543462481270